Cảm Nhận

Cảm Nhận

  • Đại sứ Thực Dưỡng Thanh Bạch Chia Sẽ Kinh Nghiệm Áp Dụng Thực Dưỡng

    12-07-2017 // 58 lượt xem

    MC Thanh Bạch là người rất đam mê tìm hiểu và áp dụng thực dưỡng trong nhiều năm. Nhờ áp dụng thực dưỡng sức khooa3 của anh đã được được cải thiện rất nhiều và chữa lành được những căn bệnh của mình . Thanh Bạch đã tự nguyện làm “Đại Sứ Thực Dưỡng” để bài tỏ lòng biết ơn cũng như mong muốn chia sẽ những kiến thức quý giá về phương pháp Thực Dưỡng đến tất cả mọi người .

    Chi tiết →